סילדו מירלס, בבל, ,2001 חפצים מצויים (מקלטי רדיו אנלוגיים) ומתכת ,Cildo Meireles, Babel, 2001 found analogue radios and metal The artist)