ג'וזף בויס, מראה הצבה; צילום: טייט מודרן, לונדון Joseph Beuys, installation ,view; photo: Tate Modern London DACS, 2016)