< מראה הצבה בתערוכה "בין חפץ לאדריכלות", ;2016 צילום: טייט מודרן, לונדון Installation view, "Between ",Object and Architecture ,2016; photo: Tate Modern London