איי ויי-ויי, עץ, ,2010 גובה: 6.8 מ' ,Ai Weiwei, Tree, 2010 h: 6.80 m Ai Weiwei Studio, courtesy) Lisson Gallery, London