לואיז בורג'ואה, מראה הצבה; צילום: טייט מודרן, לונדון ,Louise Bourgeois installation view; photo: Tate Modern, London The Easton Foundation)