אליזבת דילר וריק סקופידיו, גרבי אור, ,2008 מיצב: אבני קריסטל סברובסקי, נורות הלוגן, מידות שונות; צילום: דב לביא-בלייוייס Elizabeth Diller & Rick ,Scofidio, Light Socks, 2008 installation: Swarovski ,crystals, halogen bulbs ;variable dimensions photo: Dov Lavi-Bleiweiss