> > עבודות אמנות לצד הדרגנועים; צילום: דב לביא-בלייוייס Artworks next to the escalators; photos: Dov Lavi-Bleiweiss