פרננדו בוטרו, לוחם רומאי, ,1986–1985 ברונזה, גובה: ;442 צילום: דב לביא-בלייוייס Fernando Botero, Roman ,Warrior, 1985–1986, bronze h: 442; photo: Dov Lavi-Bleiweiss