ענבר הורקני, ללא כותרת, ,2015 שמן על בד, 100ש100 ,Inbar Horkany, Untitled 2015, oil on canvas, 100ש100