מריק לכנר, ללא כותרת, ,2014 שמן על בד, 180ש240 ,Marik Lechner, Untitled, 2014 oil on canvas, 180ש240