עודד אברמובסקי, ללא כותרת, ,1998 שמן על בד, 35ש30 ,Oded Avramovsky, Untitled 1998, oil on canvas, 35ש30