עודד אברמובסקי, ללא כותרת, ,1998 שמן על בד, 23ש26 ,Oded Avramovsky, Untitled 1998, oil on canvas, 23ש26