עודד אברמובסקי, ללא כותרת, ,2000 שמן על עץ, 29ש29 ,Oded Avramovsky, Untitled 2000, oil on wood, 29ש29