עודד אברמובסקי, ללא כותרת, ,2013 שמן על בד, 40ש32 ,Oded Avramovsky, Untitled 2013, oil on canvas, 40ש32