סנדרה רמוס, טיילת, ,2006 אקריליק על בד, 150ש203 nóSandra Ramos, Malec Esplanade(, 2006, acrylic on( canvas, 150ש203