סנדרה רמוס, מתוך רציף, ,2013 וידיאו, 4:18 דק' ,Sandra Ramos, from Pier 2013, video, 4:18 min