סנדרה רמוס, מתוך הסדרה עליסה בארץ וגאס, ,2015 טכניקה מעורבת והדפס דיגיטלי על בד, ;83ש106 הציטוט מתוך: לואיס קרול, עליסה בארץ המראה (1871) Sandra Ramos, from the ,series Alice in Vegas Land 2015, mixed media and ,digital print on canvas 83ש106; quote extracted from Lewis Carroll's Through )the Looking Glass )1871