סנדרה רמוס, מעגל הגיר, מתוך הסדרה ,2002 , ATEC PANDA תצריב, קולוגרף ואקווטינטה, 60ש70 rculo deíSandra Ramos, El c tiza )The Chalk Circle(, from ,the series ATEC PANDA, 2002 etching, collography, and aquatint, 60ש70