בחירת העורכת קובה

’Editor s Choice ––– Cuba / רחל סוקמן / Rachel Sukman ביקור סטודיו ___ הוואנה  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21