ש שחוק

רבי עקיבא משחק אמר רבה בר בר חנה : כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו . אמר להן : " חמה עזה יש בעולם " . התחילו הן בוכין , ורבי עקיבא משחק . אמרו לו : " למה אתה משחק " ? אמר להן : " וכי מפני מה אתם בוכים " ? אמרו לו : " אפשר ספר תורה שרוי בצער , ולא נבכה " ? אמר להן : " לכך אני משחק . כל זמן שאני רואה רבי , שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה , ואין ש מנו מבאיש , ואין דובשנו מדביש , אמרתי : ' שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו ' . ועכשיו שאני רואה רבי בצער , אני שמח " . אמר לו : " עקיבא , כלום חיסרתי מן התורה כול הּ " ? אמר לו : " לימדתנו רבינו ( קהלת ז ) : ' כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא " . ( בבלי , סנהדרין קא ע " א , על פי כ " י מינכן , דקדוקי סופרים ) ע ל הסיפור רבי אליעזר השוכב על ערש דווי פוגש את חבריו . הוא פותח ואומר , " חמה עזה יש בעולם . " חמה היא שמש , אך המצלול " חמה " בלוויית התואר " עזה " מזכיר חמה וכעס . על ערש מותו , בין עולם החיים לעולם המתים , הוא מתאר לתלמידיו את המוות שכבר עומד בחדריו . דבריו מזכירים לשומעים ולנו הקוראים ביטוי דומה שנאמר על יום הנידוי שלאחר פרשת ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)