פ פרשנות

למה אין להתחיל משפט אמת בביטוי " היהדות היא ... " : תרבות הלימוד של חכמים היא תרבות בתנועה , עקרון הלימוד האינטרטקסטואלי ויותר מכך : עבודת הפרשנות הבלתי פוסקת של החכמים עצמם , לעולם אינה מאפשרת תיאור פשטני , חד - ממדי , קבוע של אמונות ודעות מקובלות כ " יהדות " . דבריהם תמיד דינמיים , קשובים לצרכים ולמצב הקהילה בכל דור , ומשתנים ביחד איתם . " עמו אנוכי בצרה " - לא רק האל נודד עם מאמיניו אלא גם התורה עצמה נודדת עם עם ישראל ממקום למקום ובכל מצב , ומזמנת את עצמה כטקסט רלבנטי עם השתנות הצרכים . העיקרון הזה רדיקלי כל כך , שהוא עוצב כרגע דרמטי בסיפור עלייתו של משה למרום לקבלת התורה . על פי המ ספר , במהלך מתן התורה , אולי ברגע של ספק עצמי וקנאה מבקש משה להציץ ברבי עקיבא ובפרשנות התורה שלו - פרשנות עתידית לתורה שאותה הוא עומד לקבל ולהעניק לעם בהר סיני . ריבונו של עולם נענה לבקשתו באופן ענייני : " חזור לאחוריך , " הוא אומר לו , ומשה נוסע אל העתיד ויושב בסוף השורה השמינית , מקום התלמידים החלשים בישיבתו של רבי עקיבא בדור השמד , דור חורבן הבית . משה רבנו יושב ומנסה לעקוב אחרי שיחת תלמידי חכמים עתיד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)