ס סומא

רב ששת איתחזי לי הּ בשוקא , אמר לי הּ : בשוקא כבהמה ? איתא לגבי ביתא . ( בבלי , מועד קטן כח ע " א ) תרגום : אמר רב ששת : נגלה לי [ מלאך המוות ] בשוק אמרתי לו : בשוק כבהמה ?! - בוא לביתי . אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים , בשעת פטירתו של חולה עומד מעל מראשותיו , וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו . כיון שחולה רואה אותו , מזדעזע ופותח פיו וזורק הּ לתוך פיו . ממנה מת , ממנה מסריח , ממנה פניו מוריקות ! ( בבלי , עבודה זרה כ ע " ב ) סיפור מפגשו של רב ששת עם מלאך המוות מיוחד משום שהיה הרב חכם סגי נהור . לפיכך , המשפט " רב ששת נראה לו " תמוה פעמיים : אחת , תמיהה הנכונה לכל אדם , כיצד נראה מלאך המוות בשוק ? ושתיים , כיצד ראה רב ששת העיוור ? התיאור המינימליסטי של מפגשו של רב ששת עם מלאך המוות עשיר מבחינה ספרותית , במיוחד משום שרב ששת צועד בשוק ואינו רואה את מה שרואה כל אדם - שוק הומה אדם ומלא בסחורות , ירקות ופירות , רוכלים וקונים - אך הוא רואה מה שאף אחד אחר אינו רואה . רב ששת אינו נמלא אימה מול המוות , ומסרב לקבל את גזרתו . הוא מדגיש את צד הביזוי שיש במוות והוא מזכיר , ברוח ספר קהלת , ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)