נ ניסים

האלמן שנעשו לו שדי אשה תנו רבנן : ומעשה באחד שמתה אשתו והניח הּ בן לינק , ולא ה יה לו שכר מניקה ליתן , ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו . אמר רב יוסף : בא וראה כמה גדול אדם זה , שנעשה לו נס כזה ! אמר לו אביי : אדרבה , כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית ! ( בבלי , שבת נג ע " ב ) סיפורי ניסים מקראיים בדרך כלל נעימים לנפש מאוד : בעיצומו של משבר ומצוקה , כנגד כל הסיכויים נעשה צדק ואיש ראוי זוכה לעזרה , לכוח גדול ממנו שמשנה את המציאות ומציל אותו מצרה : ים סוף נבקע וישראל עוברים בחרבה , שרה נפקדת לאחר שכבר אין לה אור ח כנשים , בן השונמית שב לחיים בעזרתו של אלישע . אלה הם רגעי שיא דרמטיים שבהם האל מופיע על הבמה האנושית , דאו ס אקס מכינ ה ( ישועה בלתי צפויה ) . סיפור זה לעומתם , אינו חד - משמעי . אפשר לחוש בו את יחסם הספקני של חכמים באשר לסוגיית הנס : הנס המתואר כאן ברישום ספרותי קצרצר , שעל פיו נפתחו לאלמן שדיים כשדי אישה ומהם היניק את בנו היתום , הוא אמנם רגע פלאי , אבל גם עצוב מאוד . משהו אפל ומר מתרחש בגופו . מחיר הנס כבד : גבריותו נמזגת בנשיות , הצלת בנו עולה לו בהקר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)