מ משיח

" שלשה באים בהיסח הדעת - משיח מציאה ו עקרב" ( בבלי , סנהדרין צז ע " א ) זהו פסוק מסוג ה " שלישיות " , שהן חידות בסגנון " מצא את ההבדלים" אך יש בהן שני איברים דומים ואחד היוצא מן הכלל , שמלמד משהו על הכלל . כאן המדובר במשיח ובמציאה הבאים בהיסח הדעת , ואולי יכולים לבוא רק בהיסח הדעת . אי - אפשר לדחוק את הקץ לקראת המשיח ואי - אפשר לגלות מציאות בחיפוש נמרץ ברחוב . השניים מתחדשים באיבר השלישי , עקרב , ובתזכורת שמה שבא בהיסח הדעת עלול להיות הפתעה רעה ומסוכנת . אליהו היה מצוי בישיבה של רב י . פעם אחת , בראש חדש , שהה לבוא . אמר לו רבי : למה שהה מר היום ? אמר לו : עד שהעמדתי את אברהם , ורחצת י ידיו , והתפלל , והשכבתיו , וכן ליצחק , וכן ליעקב . - ויעמידם מר כלם בבת אחת ? - חושש ה ייתי , שמא יתחזקו בתפל ה ויביאו משיח קדם זמנו . אמר לו רב י : ויש דגמתם בעולם הזה ? אמר לו : יש , ר ' חיא ובניו . גזר רב י תענית והורידו את ר ' חיא ובניו . אמרו " משיב הרוח " - ונשבה רוח ; אמרו " מוריד הגשם " - ו ירדו גשמים . כשהגיעו לומר " מחיה המתים " - נזדעזע העולם . אמרו ברקיע : מי ג לה רז זה בעולם ? אמרו : אליהו ....  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)