מ מותו של רבי יהודה הנשיא

כשכתוב בסיפור תלמודי " כשחלה רבי פלוני ... " הכוונה היא למחלה שממנה לא מבריאים , שהאדם שעליו מדובר כבר בדרכו לעולם הבא . באותה השעה מתכנסים תלמידי החכמים בביתו של העומד למות , כדי לחלוק לו כבוד אחרון , להיפרד ממנו בדברי תורה ולזכות בצוואתו הרוחנית . / / / / / . 19 קטעים מפרק זה לקוחים מן הפרק " כשחלה " , מתוך " מושגים קבועים בסיפורת האגדה בתלמוד הבבלי " , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה . האוניברסיטה העברית בירושלים , רות קלדרון , , 2006 עמ ' . 174 - 130 הנוטה למות כבר לא פה ועדיין לא שם . הוא חופשי מכל המחויבויות ומכל התשוקות האנושיות בעולם הזה . אין לו חפץ במזון ומשקה , בכסף וזהב , ולא בכיבודים אנושיים . דבר מכל אלה לא ייקח איתו לעולם הבא . רגעים אלה של חירות מאפשרים לו לומר אמת שעד כה לא התאפשרה - " במתים חופשי " ( תהילים פח , ו ) . תלמידיו וחבריו מצויים במתח דרמטי של אהבה ופרידה ושל ק רבה לאימת המוות . המפגש אינו מכסה על הדרמה , אלא מעצב אותה כטקס בדרך שעשויה למצות את עוצמתה . הצוואה הרוחנית היא דבריו האחרונים של החכם . דברים שהוא אומר במעמד זה זוכים לקשב מיוחד , שכן מקובל לה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)