י ילתא

עולא אקלע לבי רב נחמן , כריך ריפתא , בריך ברכת מזונא , יהב לי הּ כסא ד ברכתא לרב נחמן . אמר לי הּ רב נחמן : לישדר מר כסא דברכתא לילתא . אמר לי הּ , הכי אמר רבי יוחנן : אין פרי בטנ הּ של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש , שנאמר ( דברים ז ) : " וברך פרי בטנך " - " פרי בטנ הּ " לא נאמר אלא "פרי בטנך " . אדהכי שמעה ילתא , קמה בזיהרא ועלתה לבי חמרא ותברא ארבע מאה דני דחמרא . אמר לי הּ רב נחמן : נשדר ל הּ מר כסא אחרינא , ש לח ל הּ : כל האי נבגא דברכתא היא . שלחה לי הּ : ממהורי מילי ומסמרטוטי כלמי . ( בבלי , ברכות נא ע " ב ) תרגום : עולא נקלע לבית רב נחמן כרך פת וברך ברכת המזון נתן את כוס הברכה לרב נחמן אמר לו רב נחמן : יעביר אדוני את כוס הברכה לילתא אמר לו : כך אמר רבי יוחנן : אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש , שנאמר " וברך פרי בטנך " - פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך . בתוך כך שמעה ילתא קמה בזעם ועלתה לבית היין וניתצה ארבע מאות חביות יין אמר לו רב נחמן - ישלח לה אדוני כוס אחרת שלח לה - כל אותו יין כוס של ברכה הוא שלחה לו - מן המחזירים בעיירות ירבו תמיד דברים וממשחקי בגדים בלויים וממורטים י...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)