ח חולשת הדעת

אבגדהוזחט יכלמנסעפצקרשת רב שימי בר אשי היה מצוי אצל רב פפ א , והיה מקשה עליו הרבה . פעם אחת ראהו שנפל על פניו ושמע שאמר : המקום יצילני מבשתו של שימי . קבל עליו שתיקה ולא הקשה עליו עוד . ( בבלי , תענית ט ע " ב , תרגום ) מהי דעת אם אין דעת בבן -- אביו מלמדו , מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות : שבכל הלילות , אין אנו מטבלין אפילו פעם אחת ( ירושלמי , פסחים י , הלכה ד ) הדעת היא רצון . מי שאינו יודע טוב ורע אבד ממנו הרצון והוא מצוי במצב שאין בו טעם ועונג , שאין בו רצון , שהכול בו נראה סתמי . בלשון הפסיכולוגיה קוראים לזה " דיכאון " . חולשת הדעת היא תוצאה של פגיעה נרקיסיסטית , והיא עלולה להתרחש במהלך דיון רגיל בבית המדרש , בשעת בקשה על הגשמים או בתוך התנור השכונתי הבוער . ברגע שאחד מן האנשים המיוחדים הגדולים , שעוצמתם הרוחנית רבה ופגיעתם קשה , נפגעים פגיעה נרקיסיסטית , נחלשת דעתם . הם מצויים במצב של דיכאון , וכתוצאה מדיכאונם מתחולל הרס , מנזק בשריפה ועד מוות של מי שלהבנתם הסובייקטיבית פגע בהם . אין בחולשת הדעת מעין הודאה של המספר כי הדמות הדומיננטית אכן נפגעה בצדק . זו התבוננות על נפשה מן הצד ועד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)