ח חלם

מספרים שחלם נוצרה כאשר מלאך שנשא שק מלא נשמות טיפשות וציווה לחלקן שווה בשווה על פני כל העולם , נתקל , מעד , ושפך את כולן במקום אחד . כך , על פי האגדה שאומצה מן המקור הגרמני על ידי מספרי סיפורים יהודים באירופה במאה השש - עשרה , נוצרה העיר חלם שראשיה , / / / / / . 13 לפני הופעת " חכמי חלם " התפרסם בשנת 1565 הקובץ " הסיפורים העליזים על המשוגעים מגוטהאם " , וב - 1597 הופיע תרגום ראשון ליידיש של הקובץ הגרמני " סיפורי שילדבורג " . למדניה וכל תושביה אינם כפופים לחוקי ההיגיון ומממשים את רעיונותיהם המופרכים בכוונה ובהתלהבות רבה . למי שרגיל בדיון התלמודי , מחוזות חלם אינם זרים . בית המדרש , בית המרחץ , בית הכנסת ובתי המגורים , השוק , הדרך , השדות - כל אלה מזכירים את מפת היקום התלמודי . מטרתם של חכמים בתלמוד , בתום העידן המקראי ובראשית התורה שבעל - פה , היא בין השאר להקים קהילה , ליצור חיים יהודיים במרחב ציבורי . מרחב ציבורי שאין בו התערבות אלוהית , הנתון להכרעותיהם של מי שחיים בו . מסכתות התלמוד , ובעיקר מסכת נזיקין על שלושת שעריה ( בבא קמא , בבא מציעא ובבא בתרא ) , מפרטות את פרטי החיים במבוי , ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)