ז זונה בכרכי הים

דבר הזונה אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה . פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכר הּ , נטל כיס דינרין והלך ועבר עלי ה שבעה נהרות . בשעת הרגל דבר הפיחה , אמרה : כשם שהפיחה זו אינ הּ חוזרת למקומ הּ , כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה . הלך וישב בין שני הרים וגבעות , אמר : הרים ו גבעות , בקשו עלי רחמים ! אמרו לו : עד שאנו מבקשים עליך , נבקש על עצמנו , [ ... ] אמר : שמים וארץ , בקשו עלי רחמים ! אמרו : עד שאנו מבקשים עליך , נבקש על עצמנו , [ ... ] אמר : אין הדבר תלוי אלא בי . הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו . יצתה בת קול ואמרה : רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא . [ ... ] בכה רבי ואמר : יש קונה עו למו בכמה שנים , ויש קונה עולמו בשעה אחת . ואמר רבי : לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן , אלא שקורין אותן " רבי " . ( בבלי , עבודה זרה יז ע " א ) בעולמם הספרותי של חכמים , הזונה בכרכי הים היא הדימוי הצבע וני והקסום לחטא . חטא יוקרתי ורחוק . אלף לילה ולילה יהודי . הכותב , ממקום מושבו בכפר קטן בארץ ישראל יכול רק לד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)