ו וידוי

הווידוי , התבוננות אמיצה ואמירת אמת נוקבת של אדם על עצמו מופיע כפרט עלילה בכמה סיפורי אגדה תלמודיים . אין המדובר כאן בווידוי מפרוטוקול תפילת יום הכיפורים , הטקסט המובנה והקבוע שאדם אומר בכל שנה - אלא בווידוי דרמטי , אותנטי , חד - פעמי . וידויו של רבי חייא בר אשי מתוך התנור לאחר מסכת אי - הבנות , מבוכה והחמצה הדדיים ולאחר ששכב עם חרותא הזונה הגדולה מבבל מבלי שידע שאינה אלא אשתו המחופשת , שב רב י חייא בר אשי לביתו , מנוצח ורדוף רגשות אשמה . כ י א תא ל בית י הּ ה וה ק א שג רא ד ביתהו תנור א סליק ו ק יתיב בגוי הּ . אמ רה ל י הּ : א מאי האי ? א מר ל הּ : ה כ י ו ה כי ה וה מעש ה . ( בבלי , קידושין פא , ע " ב , על פי כתב יד מינכן ) תרגום : הוא מוצא את אשתו מסיקה את התנור . עלה וישב בתוכו . שאלה אותו : מאי האי ? אמר לה : כך וכך היה המעשה ... וידויו הדרמטי של רב י חייא מתרחש לאחר שהסיפור כמעט והסתיים . החטא כבר אירע והתפילה לא הועילה ולא באה המחילה . לכן , בייאושו , התיישב על הגחלים הבוערות , ומתוך התנור המסמל גיהינום משפחתי , רבי חייא בר אשי מתוודה בפני אשתו על ההתמודדות שלו עם יצר הרע , על הפיתוי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)