ה ה' הציפייה

השתא אתי , השתא אתי : הנשימה שבתוך הביטוי ( עכשיו הוא בא , עכשיו הוא בא ) : המספר התלמודי מתאר רגע שבו אישה מצפה לבעלה , תלמיד חכם הלומד בישיבה בבלית מרוחקת ורגיל לבוא אליה , לביתו , כל שנה , פעם אחת בשנה , בערב יום כיפור . ערב יום כיפור אחד , הוא מתמהמה שלא כדרכו והאישה דרוכה לבואו . כל הווייתה כמיהה . / / / / / . 9 " שעה שברא הקב " ה את אדם הראשון - גולם בראו , והיה מוטל מסוף העולם ועד סופו , הדא הוא דכתיב ( תהלים קלט ) ' גלמי ראו עיניך ' וגו '" ( בראשית רבה ח , א ) . . 10 זהו פרגמנט , משפט אחד מתוך סיפור תלמודי שכבר עסקתי בו בספרי הראשון ( " השוק . הבית . הלב . " כתר , , 2001 עמ ' . ( 41 היא חוזרת ואומרת : השתא אתי , השתא אתי ( עכשיו הוא בא . עכשיו הוא בא ) . בעולמם הרוחני של חכמים , בניגוד לעולם מספרי המקרא , לא תיתכן התערבות אלוהית במהלך העלילה . האישה אינה נושאת תפילה לאלוהים כמו חנה , אלא לוחשת כאילו לעצמה את תקוותה . יש לזכור כי חוויית הקריאה העתיקה איננה דמומה . הקורא היה חותך בשפתיו את המילים הכתובות , או אלו שנמסרו לו בעל - פה . מתוך כך מתרחשת שם חוויית קריאה שהיא מופע , מיל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)