/// "נשבע על דבר שאי אפשר לו אם לא ראיתי גמל פורח באויר" (משנה, שבועות ג' ט') צילום : אביב נווה. גני התערוכה תל אביב . 2014