ד דימויים

דימויי התלמוד הם יצירות אמנות כשלעצמן - ציורי מחשבה המתארים מושגים מורכבים . מתוך הדימויים אפשר להכיר את השפה התלמודית האסוציאטיבית , החופשית והעשירה . הדימויים מספקים כלי חשיבה על הלא - ידוע ומעזים לחבר מציאות ודמיון . בין השמשות כהרף עין תיאור הזמן הזה , בין השמשות , ובמיוחד בארץ ישראל הוא רגע קסום וקצר כל כך . אין ערב בישראל כערבי ארצות רחוקות שמתמשכים שעות ארוכות . קצר כאן כל כך הערב עד שנדמה שהוא מתקיים משך הרף עין אחד . הרף עין , עצימת העין ופקיחתה היא תנועה לא רצונית ולא מודעת . הסמיכות בין שיא התודעה של זמן העובר מקודש לחול , מימי השבוע לשבת , מעבודה למנוחה ומעול לחופש לבין דקות התודעה של הרף העין , מחזיקה את הצער של חלוף הזמן במשפט יפה אחד . כשערה בחלב רבא הוה יתיב קמי הּ דרב נחמן , חזיי הּ דקא מנמנם . אמר לי הּ : לימא לי הּ מר דלא לצערן . אמר לי הּ : מר לאו אדם חשוב הוא ? אמר לי הּ : מאן חשיב , מאן ספין , מאן רקיע ? אמר לי הּ : ליתחזי לי מר . אתח זי לי הּ . אמר לי הּ : הוה לי הּ למר צערא ? אמר לי הּ : כמישחל בניתא מחלבא . ואי אמר לי הקדוש ברוך הוא זיל בההוא ע למא כד הוית לא בעינא , דנפי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)