/// נוסח הגט הארמי, לפי החלוקה לתריסר השורות המקובלות (מאוסף הספרייה הלאומית )