ג גבורה וגבריות

הגבר קרבת המשמעות בשפה העברית בין המ ילים " גבורה " ו " גבריות " היא מהותית . גבורה היא מהותו של הגבר ובה הוא נבחן , ועל אחת כמה וכמה הגבר האולטימטיבי , מלך העולם , האל . הדוגמאות לגבורתו ולעוצמתו של האל קיימות כמעט בכל עמוד של התנ " ך . האל מכריז על גבורתו לא מעט , ותיאור המעשים מדגים אותו . למשל , בפרשת וארא בספר שמות : וידבר ה ' אל משה לאמר , אני ה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך ויאמר משה לפני ה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה ויאמר ה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בנ י ישראל מארצו . ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים ( שמות ו , כט - ז , ד ) גבורה מסדר חדש האל , גבר הגברים , מורה למשה , הגבר האנושי הנבחר , כיצד עליו לנהוג מול פרעה . פשט המקרא מעמיד מערך כוח משולש : פרעה הוא אויבו של האל ומולו נשלח האיש שלו - משה . אלא שהאיש שנבחר לנציגו של האל עלי אדמות הו א ערל שפתיים , כ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)