ב במסתרים

ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר ה' ( ירמיה יג , יז ) הנבואה של ירמיהו , מהנבואות שלאחר החורבן , קשה לא רק בשל עוצמתה - תיאור השבר שלאחר החורבן והגלות - אלא גם בגלל תיאור נדיר של בכי הקב " ה : " ודמע תדמע ותרד עיני דמעה " . השיח הרבני ממשיך ומפתח את הדימוי הנועז : אמר רב שמואל בר איניא משמי הּ דרב : מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו ... " ... ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר ה '" אמר רבי אלעזר : שלש דמעות הללו למה ? אחת - על מקדש ראשון , ואחת - על מקדש שני , ואחת - על ישראל ש גלו ממקומן . ( בבלי , חגיגה ה ע " ב ) עצם הרעיון שאלוהים בוכה הוא רעיון מזעזע מבחינה דתית . עם זאת , חז " ל בוחרים לצטט את התמונה המקראית ומוסיפים עליה משלהם . את המילה " במסתרים " , המתארת במקרא את הבכי האלוהי , דורשים חכמים כש ם מקום : במקום ששמו מסתרים . המקום הזה הוא מקום המסתור של האל בורא העולם . שם הוא מרשה לעצמו להתבודד ולבכות . הוספת בכי האל במסתרים לעולם המושגים של חז " ל משנה לגמרי את דמות האל שלהם מדמותו במקרא . אימוץ דמות האל הבוכה , המתאכזב , הכואב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)