הערות

. 155 על התוגה הציבורית בתקופה שקדמה למלחמת , 1956 ראו הדרי - רמג ' , , 2002 . 63 - 56 הדרי - רמג ' מצביעה על דפוס דומה של השתקעות קיבוצית בדיכאון קודם למלחמות 1967 ( שם , 72 - 64 ) ו - 1973 ( שם , 81 - 72 ) כאקדמה לתחושת ההתעלות לאחר הניצחונות הצבאיים . . 156 אלון , . 228 , 1960 . 157 יומן בן - גוריון , 7 באוקטובר 1958 ( מצוטט אצל בר - און , . ( 1999 . 158 ראו בר - און , ; 1999 סלע , . 1987 . 159 בן - גוריון , . 305 , 249 , 237 , 1964 . 160 לוי וכ " ץ , . 1999 על חלחול שיח השואה להמשגת הסכסוך הישראלי - הערבי בשנים 1975 - 1955 ( אך בעיקר לקראת מלחמת , ( 1967 ראו הדרי - רמג ' , . 246 - 237 , 2002 . 161 הדברים מצוטטים בתוך ; Brecher , 1980 , 38 - 39 , 95 וכן ראו . Dowty , 1999 , 5 . 162 קישון , . 1967 . 163 גרוזברד , . 189 , 2000 לדעתו " הצמרמורת הולכת ומתמוססת בתהליך הדרגתי ואיטי , אבל כוחה עלינו עדיין רב ועצום [ ... ] " ( שם , . ( 187 . 164 אורי אבנרי היה ממנהיגי המהלך למען " אופציה פלסטינית " , אך " התנועה השמית " שהקים , שחרתה על דגל הּ את " איחוד הירדן " והקמת קונפדרציה ישראלית - פלס...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)