נספח ב גאו - דמוגרפיה יהודית

. 1 מגמות היסטוריות בפיזור גאו - דמוגרפי של העם היהודי . 2 ה " אתנו - ספירה " היהודית בעידן המודרני . 3 תמורות ותחזיות דמוגרפיות בעידן המודרני היקף ושיעור היהודים בארץ ישראל מכלל יהדות העולם , יהדות א " י ויהדות מדינת ישראל , משנת 1882 ואילך ( כולל תחזיות ל - 2020 ) ( היקפים במיליונים ושיעורים באחוזים )  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)