סוף דבר יכול להיות שזה נגמר?

מחקר זה ביקש להסיר את הלוט מעל תופעת ספק הקיום ; לא לסתום עליה את הגולל אלא להניח אבן פינה בדרך מחקרית ארוכה . שורה של שאלות ומטלות נוספות ניצבות על סדר יומו של חקר ספק הקיום : האם ישנם עמים קטנים נוספים ? מה חשיבותן של התפוצות בצמיחתם ובהתפתחותם ? האם שני עמים קטנים החיים בשכנות נידונו ליריבות ? כיצד , אם בכלל , נכון להחיל את תופעת ספק הקיום על יחידות גדולות יותר מעמים - על ציביליזציות שלמות , אולי על האנושות כולה ( למשל , לנוכח חרדה משואה אקולוגית )? אך לעת סוף דבר של המחקר , נכון אולי לפסוע עוד צעד אחד אחרון בהבנת ספק הקיום הציוני , ולהעז להעלות את התהייה הנבואית ממנה נשמרנו עד עתה : מה תוחלתה של המדינה היהודית ? בין הקיום לספק הקיום אמור לכאורה להשתמע קשר של ניגוד : הריבונות היהודית שרדה על אף הספק התמידי שהוטל בה . האומנם כך ? בראשית הבאנו מדבריו של שמעון ראבידוביץ ' בדבר ה " עם ההולך ומת " ; בסוף הדבר נפנה מן הרישא של טיעוניו אל הסיפא שלהם : עתים דומה עלי כאילו אותה תחושת - אחרית תחושת - מגן היתה מעיקרה , תחושה שניתקה לרעיון והיתה לאחד מרעיונות היסוד ששימשו בחינת מחסה לעם , עידוד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)