יד. הכול נשאר במשפחה? לא שבר, משבר

ספק הקיום הציוני מתנקז רובו ככולו לאי - ביטחון עמוק ביחס להישרדות העם ומדינתו . לאורך התקופה הנסקרת כמעט שאין בנמצא עדויות מובהקות לאי - ביטחון אונטולוגי עמוק , להתערערות יסודית של השותפות האתנית ושל תחושת ההשתייכות למשפחה היהודית המורחבת . הקהילה היהודית - הישראלית אמנם עברה משברי זהות למכביר , אך לכלל שבר זהות לא הגיעה . עם זאת , לעת חתימת ניתוח ספק הקיום הציוני נבקש לייחד דיון קצר גם לממד הביטחון האונטולוגי , תוך שימת דגש מיוחד על שנות האלפיים , שבהן הופיעו לראשונה סימנים מובהקים , אם כי מעטים וקצרי מועד , לאפשרות התהוותו של שבר זהות . פענוח רשת הביטחון החוצצת בין העם לבין התהום תחתיו עשוי לשפוך אור גם על התהוותה של " התהום שבפנים " , המאיימת על הזהות האתנית המעוגנת בעבר . במובנים רבים ניתן לראות את חבלי הקיום לא רק כמשמשים לאריגת רשת הביטחון , אלא גם כיוצרים מעין " פקעת זהות " . האופנים שבהם מבקשת הקהילה להתמודד עם האיומים הנשקפים להישרדותה האתנו - לאומית משקפים גם את יסודות זהותה . ואולם כשם שחבלי הקיום עשויים להישחק ולפעור חורים מאיימים ברשת הביטחון , כן עשויים הם להימתח מתוך פקע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)