ג. תרבות

" שאול שאלו על הקונגרס : מה היא קולטורה ? וצחוק קל רחף על שפתי החן של ראש הקונגרס במקום תשובה . שאול שאלו : מה היא קולטורה ? גם באסיפות הצירים המזרחיים , וכן התמו . איש לא השיב תשובה נכונה וברורה " . כך דיווח אחד ממשתתפי הקונגרס הציוני השלישי ( 1899 ) על המבוכה ששררה בין המשתתפים ביחס לשאלת טיבה וטבעה של התרבות הלאומית הישנה - חדשה . בלבול רעיוני זה משקף נאמנה את קשייה הראשונים של הציונות להגדיר מלכתחילה וכהלכה את החוטים מהם תשזור את חבל הקיום התרבותי , כמו גם את אופן שזירתם . שני פולמוסים אלה - ביחס לתוכן התרבותי שיוקנה לתנועה הלאומית וביחס לאופני התפתחותו - ליוו את הדור הראשון למכונני הציונות , וכפי שנראה , כל הצדדים שנטלו בהם חלק המשיגו אותם כבעלי ממד קיומי עמוק . סלע המחלוקת התוכני ניצב בצומת הדרכים שבין שתי שאלות יסוד : האם תהיה התרבות חילונית או דתית ? והאם תהיה עברית ? סימנים מעידים לתשובות ולכריכתן יחדיו נראו כבר בתנועת ההשכלה היהודית , שראשיתה בגרמניה בסוף המאה השמונה עשרה . תנועה זו ביקשה לטהר את היהדות מהשחתת המידות הפרטית והציבורית ( בעיקר הרבנית ) , ולפתוח את אופקיה לעולם ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)