תרשים : 2 שיח סכנות ואיומים 2013 - 1994 (עיתון הארץ )