תרשים :1 המשגת הדמוגרפיה כאיום וסכנה, 2013 - 1994 (עיתון הארץ )