ב . קו המשווה - צרפתים - קנדים ואפריקנרים לנוכח ספק הקיום

בהיעדר " תנאי מעבדה " ניצבים מדעי ההיסטוריה והחברה מול אגוז קשה לפיצוח בבואם לערוך השוואות , אך המקרה הציוני מזמן אתגר סבוך במיוחד . טענה עתיקת יומין רואה בתולדות העם היהודי , ובכלל זה בציונות , תופעה ייחודית שאינה בת - השוואה . הקושי נותר בעינו ביחס לספק הקיום הציוני . ככלות הכול , לא רבים העמים והתנועות הלאומיות שנדרשו להתייצב מול אתגרים הדומים בשיעורם ובמשכם לאלה שמולם התייצבו בעידן המודרני העם היהודי והציונות . עדות מאירת עיניים לכך עולה בחיפוש הביטוי " איום קיומי " או " סכנה קיומית " במאגרי עיתונות דיגיטליים ( לרוב עיתונות מערבית ) - ישראל היא המוקד לכמחצית מהידיעות החדשותיות הכוללות ביטויים אלה . ואולם דווקא ייחודו של המקרה הציוני מחייב בחינה השוואתית , שבלעדיה עשוי ספק הקיום להירשם כביטוי תאורטי חד - חד - ערכי , ההולם מקרה אמפירי יחיד ומיוחד . במגבלות היריעה , נידרש אפוא בקצרה לשני מקרי מבחן נוספים , המתאפיינים במרכיבי דמיון ושוני הולמים , שיזרקו אור הן על תופעת ספק הקיום הן על גלגולה הציוני הייחודי . כדברי בושארד : "מלאכת ההשוואה היא תחבולה המזמינה אותנו , באורח פרדוקסלי , לגלו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)