א. תאוריה של ספק קיום

תיאורו הקצר והקולע של קונדרה מתניע ומתחם את דיוננו בשלושה מובנים תאורטיים חשובים : תשומת לבנו נתונה לעמים ולאומות ; סיווג העמים כ " קטנים " נגזר מבירור סובייקטיבי ולא אובייקטיבי ; והמאפיין המובהק של תודעה חברתית זו הוא היעדר " עבר ועתיד נצחיים " . נעמיק בשלושת המובנים . . 1 עם , אומה ולאומיות קונדרה אינו מכוון אל כל קולקטיב אנושי באשר הוא , אלא אל סוג מסוים של קיבוץ - " עמים " . מושג ה " עמיות " ( peoplehood ) אינו רווח בספרות המחקר , המעדיפה על פניו את המושגים קהילה אתנית , אומה ומדינה . גם בחיבור זה נעשה שימוש רב במושגים האחרונים , אך לא נכון להפקיר את אותה חוליה חסרה , החלשה מבחינה מחקרית אך חשובה מבחינה מעשית . מהו אפוא " עם "? הגדרתי פרגמטית : עם הוא קיבוץ בעל שם ייחודי , המוגדר ככזה על ידי חבריו ואחרים מלבדם . עמיות היא אפוא " מאמר - מעשה " ( , ( speech - act אמירה הבוראת מציאות חדשה : אם ישנם די אנשים המגדירים עצמם כעם , האומרים לעצמם ולזולתם " אנו בני העם הבלוצ ' י / הכורדי / הארמני " וכולי , וכך הם אף נקראים על ידי סביבתם , הרי לפנינו עם . מאמר - מעשה העמיות הוא תהליך מורכב של...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)