פרק ראשון "העמים הקטנים" הלכה למעשה

העמים הקטנים . תפיסה זו אינה כמותית ; היא מצביעה על מצב ; על גורל ; העמים הקטנים אינם מכירים את התחושה המאושרת של עבר ועתיד נצחיים ; הם עברו כולם , ברגע זה או אחר של תולדותיהם , דרך מסדרון המוות ; מתעמתים תמיד עם בורותם היהירה של הגדולים , הם רואים את קיומם מאים באופן קבוע או כמי שמרחף מעליו סימן שאלה ; כיוון שעצם קיומם הוא השאלה . מילן קונדרה , צוואות נבגדות במובן ידוע הכול זמני . לעולם אין נצח . קיום הוא לעד על זמן שאול . חיי אדם יחיד , משפחות , שבטים , ארגונים , חברות , מדינות , ממלכות ומעצמות - כולם כפופים לאותו כלל ברזל נוקשה . המדע ההיסטורי והחברתי ער לכך כמובן . הספרות המחקרית הענפה שהתפתחה סביב תהליכי " עלייתם ונפילתם של ... " מעידה על כך כאלף עדים . כל אדם בדרכו , וכל קיבוץ פוליטי בדרכו , נתונים על פי תהום . מושאו של ספר זה מצומצם יותר . עניינו רק באותם מקרים לא שכיחים שבהם ישנה הכרה מתמשכת , ברורה וחודרת , במציאותה של התהום , בזמניותו של הקיום הקיבוצי . ענייננו איננו בקשת שמשך האל במכחולו כאות לנצחיות העולם , אלא בהשתברותה לרסיסים של אי - ודאות ביחס לקיום העם . העמים הקטנים ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)