שער הכני•ה לתיקרית, עיר הולדתמ של צלאח א•דינ ו•אדמ חו•יינ, עירק 2003