דאעש מסע אל מפתנו של השטן

צור שיזף דאעש - מסע אל מפתנו של השטן מסע אל מפתנו של השטן צור שיזף צור שיזף דאעש מסע אל מפתנו של השטן הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד