מפתח שמות

אברהם דב מחמעלניק 46 42 אברהם חיים מזלוטשוב 177 אברהם יהושע השל מאפטא 105 103 86 22 169 168 167 141 130 129 121 - 118 106 189 188 187 185 אברהם יעקב ( ראו ישראל אברהם מטשארני אוסטרהא ) אברהם מרדכי מפינטשוב 112 אברהם שריגרוד 193 אברמוביץ , שלום יעקב ( מנדלי מוכר ספרים ) 235 213 63 24 21 אדם בעל שם 192 165 163 162 77 76 34 197 אהרן בן צבי הכהן מאפטא 75 אונגאר מיערוסלאב 145 144 אופנהיים , ישראל 123 אורבך , אלכסנדר 234 אורון , מיכל 44 אורטנר , נתן 123 אורי מסטרליסק 177 אורינובסקי ( בן אור ) , אהרן 225 73 63 אורנשטיין , יוסף ( יוסף אהרן בעשטבוזרק ) 106 105 אורנשטיין , יעקב משולם -183 174 170 139 199 198 אורנשטיין , מרדכי זאב 181 180 178 177 אורנשטיין , משה 113 76 אורנשטיין , שרה 181 180 177 176 אחיה השילוני 143 אטינגר , שמואל 198 125 114 אטקס , עמנואל 111 76 31 איגר , עקיבא 162 אידל , משה 148 איטינגא , אסתר 181 איטינגא , מרדכי זאב 182 181 180 179 אייזנבוים , אנטוני 201 איסרליש , משה ( הרמ " א ) 130 129 איצק ווילנער 138 איש הורוויץ , צבי הלוי 195 172 איש הורוויץ , שאול ישראל ( ש " י ) 193 א...  אל הספר
מוסד ביאליק