מגלה טמירין דעמא־ריקא

מכתבים שעניינם לעג על בעיות המהגרים בארץ החדשה . חיבור נוסף בשם ' מאורעות נוראות דעירנו ' , מר ' יואל בעל נכה רגלים , כל עניינו לעג על המהגרים בניו יורק ; חיבור בשם ' מאורעות נוראות דעירנו מאת בעל מגלה טמירין ' לועג לשני הנצים מיכאל לוי רודקינסון ואפרים דיינארד ; וחיבור אחר בשם ' איני יודע כלל מה לכתוב ' כתוב גם הוא באותו סגנון ועוסק בקטטות הפנימיות של כמה מסופרי אמריקה . החסידים לא תופסים כאן מקום מרכזי אלא השחיתות הרווחת בחברה היהודית , לעג על המהגרים ה ' ירוקים ' המנסים להשתלב בארץ החדשה או סכסוכים פנימיים בין הסופרים היהודים . עובדיה הפך למעין דון קיחוטה יהודי הנאבק באופן סיזיפי ורומנטי בכל דבר . עם זאת , גם כאן נותר אלמנט אנטי חסידי חזק . באחד מאותם כתבים , ' מאורעות דעירנו מבעל מגלה טמירין ' , מוצאים אנו סאטירה על החסידים שהיגרו לניו יורק וכאילו נעתקה המציאות של מזרח אירופה במלואה למקום חדש . לא היתה זו רק נחלת המהגרים היהודים באמריקה . בשנת תרע " ב נדפס בירושלים טקסט חריף ביידיש , שניזון גם הוא מ 'מגלה טמירין ' , הכולל דברים נגד המקובלים שחיפשו את עשרת השבטים ופעלו להפצתה של הקב...  אל הספר
מוסד ביאליק